Pro kouče

Jak se můžete do ICW zapojit?

 1. Mohu zorganizovat akci ve svých prostorách nebo prostorách prostorách kavárny, školy, zdravotnické, neziskové, či jiné spřátelené organizace a to jak pro stávající, tak pro potenciální klienty, firemní, či individuální.
 2. Mohu se zúčastnit jako kouč – dobrovolník v rámci již naplánovaných akcí ICW.

Co mi zapojení do ICW může přinést?

 • sdílení know how, informací a radosti z koučování se širokou komunitou profesionálních koučů
 • posílení dobrého jména jako profesionálního kouče
 • odkoučované pro bono hodiny v rámci ICW se započítávají do vaší praxe kouče
 • kontakty na organizace i jednotlivce, kteří mají o koučování zájem
 • tipy na váš osobní rozvoj
 • na icw2015.coachfederation.cz zveřejníme vaše jméno v galerii koučů zapojených do ICW 2015. Zároveň vám doporučujeme aktualizovat váš profil kouče na http://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/registr-koucu.html
 • jako inspiraci od nás budete dostávat pravidelný newsletter o přípravách a průběhu Mezinárodního koučovacího týdne ICW

Chci se zapojit – co pro to mohu udělat?

1) Rád bych se do ICW zapojil jako organizátor akce.

Pokud disponujete vlastním prostorem nebo spřátelenou kavárnou, můžete zde v rámci ICW uspořádat koučovací ochutnávky, workshop nebo přednášku o koučování. Promyslete si zaměření akce, především cílovou skupinu, kterou budete chtít oslovit.

Pokud prostorem nedisponujete, můžete akci zorganizovat ve spolupráci se spřátelenou organizací. Ochutnávky koučování nabídněte přímo v sídle organizace ve formě koučovacích zón.

Připravili jsme pro Vás elektronické šablony pozvánek, výzev a grafiky, které můžete vhodně doplnit podle svých potřeb. Pokud si chcete vytvořit tyto materiály vlastní, je pro vás k dispozici prázdné grafické pozadí. Členové ICF mají tyto materiály k dispozici ke stažení ve výzvě, kterou obdrželi emailem. Pokud se do ICW chcete zapojit a nejste členem ICF, kontaktujte nás.

2) Rád bych se do ICW zapojil jako kouč – dobrovolník.

Pokud jste členem ICF, zapište se na seznam koučů – dobrovolníků, který máte k dispozici na odkazu emailové výzvy, kterou jste obdrželi. Pokud nejste členem ICF, kontaktujte nás.

Akce ICW jsou určeny primárně členům ICF. Rádi bychom však dali možnost ochutnat prostředí a možnosti osobního i kariérního rozvoje a růstu, které spojení s ICF nabízí, i ostatním certifikovaným koučům, kteří členy ICF nejsou. Proto i je srdečně zveme ke spolupráci.

Pro jejich zapojení se do akcí ICW však požadujeme doložit:

 • kopii certifikátu o ukončeném koučovacím vzdělání akreditovaném některou z autorit MŠMT / ICF / EMCC / ČAKO – v rozsahu min. 60 hodinách
 • čestné prohlášení o 100 odkoučovaných hodinách

Každý kouč, který se zapojí do akcí ICW 2015, se zavazuje poskytovat své služby v rámci těchto akcí zdarma. Zároveň se zavazuje k vyplnění zpětnovazebního dotazníku, který mu bude doručen emailem.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo žádosti o informace, nás kontaktujte.

S organizací akce nebo její propagací vám rádi pomůžeme.

Těšíme se na setkávání a sdílení!

Radka Jirkovská
a přípravný tým ICW 2015